Skip to main content

Syberyjski Białystok

Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie

Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie
Zbudowany przez Polaków w 1908 r.
Zniszczony przez pożar w 2017 r.
Zostanie odbudowany!
Dołożysz się?

W połowie kwietnia br., tuż po Wielkanocy, w polskiej wiosce Białystok na Syberii, spłonął ponad stuletni kościół. Budynek zbudowali w 1908 r. Polacy, dobrowolni przesiedleńcy z grodzieńskiej i wileńskiej guberni, którzy do Rosji pojechali za chlebem. Była to jedyna tego typu kaplica w Zachodniej Syberii, która funkcjonowała nieprzerwanie przez niemal 25 lat.

5 czerwca br. rozpoczęła się zbiórka funduszy na odbudowę kościoła. Akcja nosi nazwę „Syberyjski Białystok – Zmartwychwstanie”. Organizatorem jest katolicka parafia w Tomsku w Rosji.