Skip to main content

Ludwik Wesołowski - prośba o informacje

Poszukuję informacji dotyczących pobytu na Syberii mojego dziadka Ludwika Wesołowskiego z Bielska-Białej w Lipniku. Prawdopodobnie został zesłany na Syberię czy jako jeniec wojenny, czy jako przesiedleniec, czy na katorgę w okresie przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1920 roku. W rezultacie został zwolniony okolu roku 1925 i wrócił do Polski do Bielska-Białej czy do Lipnika. Zmarł w Bielsku-Białej przed 1939 rokiem.

Informacje proszę kierować na adres e-mail: awesolowski@sympatico.ca

Andrzej Wesołowski
Waterloo, Ontario, Kanada

Facebook Comments Box